<<

Veterinární podmínky

 

 

Podmínky účasti koní na akcích

Kůň musí být klinicky zdravý, bez zjevných příznaků onemocnění a musí pocházet z území, na které se nevztahuje zákaz přesunů zvířat.

Kůň musí být vakcinován proti chřipce koní dle vakcinačního schématu.

Majitel předloží průkaz koně se záznamem o laboratorním vyšetření krve na infekční anemii koní.

Vyšetření nesmí být starší 6 měsíců.

 

Zásady pobytu na Srbickém dvoře

1. Zákaz vstupu psů do celého areálu

2. Zákaz kouření

- platí pro všechny prostory areálu

3. Ustájení koní

- každý majitel si krmí a ošetřuje koně samostatně. K dispozici je seno a sláma. Hnůj se vyváží do vlečky. Po ukončení akce prosíme o předání čistého boxu.

3. Parkování

- osobní automobily je možné parkovat v areálu. Přepravníky budou zaparkovány podle instrukcí na místě.